Một số hình ảnh tại Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình” năm 2020:

Toàn cảnh chương trình hiến máu tình nguyện "Giọt máu nghĩa tình" năm 2020
Học viên Học viện làm thủ tục hiến máu

Học viên Học viện tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ban tổ chức dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 1000 đơn vị máu.